Codes Compliance Đã lưu trữ

3997 Elkcam Blvd Se Saint Petersburg, FL, 33705, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5609767

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

177 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blighted property

Được sao lại bởi:

5677714, 4006647, 3128338, 5679030

Mô tả

Junk in yard, property in disrepair.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.