Street Light Blinking/Out Đã lưu trữ

366 West Oak Av At Wake Forest Apartments Wake Forest, North Carolina Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 175

ID Vấn đề:

5875639

Submitted To:

Town of Wake Forest

Category:

Street Light Blinking/Out

Đã xem:

95 lần

Vùng lân cận:

Wake Forest

Được báo cáo thông qua:

https://www.wakeforestnc.gov

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Pole behind building 366 at west oak apartments. Thank you.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Do you have Town of Wake Forest Power?
Đáp. Yes
Hỏi. Please provide a description of your location.
Đáp. Pole light out

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.