Bicycles: Racks, Bike Share, Lanes, Other Đã lưu trữ

525 Washington Blvd Jersey City, NJ 07310, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 835

ID Vấn đề:

6798511

Submitted To:

City of Jersey City

Category:

Parking issues

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

The Waterfront

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

bike concern

Được sao lại bởi:

6798521, 6798517

Mô tả

car parked illegally in bicycle lane

cũng đã hỏi...
Hỏi. Select the category of bicycle related issue below:
Đáp. Bike Lanes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.