Large deep pothole on bike route Đã lưu trữ

668 Trestle Glen Rd Oakland, CA 94610, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6064165

Danh mục:

Streets - Potholes/Depression

Đã xem:

140 lần

Vùng lân cận:

Trestle Glen

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

930167

ID Yêu cầu Dịch vụ:

917324

Đã gắn thẻ:

pothole, bike concern

Mô tả

This hole is a few inches deep. it does not match photo of other potholes in area.

Definite danger to cyclists, and could damage car tires.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there any water coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there an odor coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there loose asphalt around it or is it more like smooth dip?
Đáp. There is loose asphalt around it
Hỏi. How large is the hole?
Đáp. A few inches deep, and a few inches wide. Quite dangerous for cyclists
Hỏi. Is the pothole located on a freeway on ramp or off ramp?
Đáp. YES
Hỏi. What were you doing when you encountered the pothole/depression?
Đáp. Biking
Hỏi. If signage, a barricade, cone or other device covers the pothole whose name appears on it? (e.g., EBMUD)
Đáp. NA

9 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Randy Glover (Người dùng đã đăng ký)

  • ianmcbean (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Reopened Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

  • Kevin Dalley (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.