Sidewalk Defect Đã lưu trữ

193 3rd St Cambridge, MA, 02141, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 959550

ID Vấn đề:

6928221

Submitted To:

Cambridge, MA

Category:

Sidewalk Defect

Đã xem:

46 lần

Vùng lân cận:

East Cambridge

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, sidewalk

Mô tả

A tree was removed in front of this residence. 2 years ago! The tree well is just dirt. There will not be a replacement tree placed here. Resident is requesting cement be placed here to mirror the sidewalk material. Will that be possible?


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.