Signal Đã lưu trữ

Cattlemen Rd & Colonial Oaks Blvd Sarasota, FL, 34232, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 133630

ID Vấn đề:

6980161

Submitted To:

Sarasota County Traffic

Category:

Signal

Đã xem:

31 lần

Vùng lân cận:

Fruitville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

002435

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

left turn light

cũng đã hỏi...
Hỏi. What street is the issue on (e.g. Bee Ridge Rd)?
Đáp. Colonial oaks boulevard
Hỏi. What direction are you traveling (e.g. North, South, East, West)?
Đáp. West
Hỏi. Describe the issue?
Đáp. Attempting to turn left (south) onto cattlemen from east side. Traffic signal does not recognize vehicle. Sat through 4 cycles and light never turned green.
Hỏi. What movement is being affected?
Đáp. Left Turn

Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.