Được ghi nhận bởi: Oak311 Call Center

Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Được thừa nhận

I-980 W Oakland, CA, 94609, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6789294

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

44 lần

Vùng lân cận:

Pill Hill

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

950998

Đã gắn thẻ:

pothole, trash

Mô tả

Not the first time I have reported this area. Marking a request as “acknowledged” is a whole lot different than actually doing something. There was a big fire in this area today due to all of the garbage. Do something about this area. It’s dangerous and frankly disgusting.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. YES
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. YES
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. YES
Hỏi. Are there tires?
Đáp. YES
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Everything you can imagine.
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Don't Know / No Answer

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • David Coleman (Người dùng đã đăng ký)

  • OAK 311 Representative 3 (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video